Archive for January 31st, 2016

1,300 pelajar sekolah agama Daerah Kulai terima bantuan yuran

31 Jan 2016 – Sekitar Majlis Penyampaian Bantuan Yuran Sekolah Agama Peringkat Daerah Kulai hari ini. Bersama Ketua Pegawai Eksekutif MAINJ Tuan Hj Md Rofiki bin Dato’ Hj Shamsudin. Dalam majlis ini sebanyak RM 45,400.00 diserahkan kepada 454 pelajar yang diwakili oleh para guru.

2 buah rumah di baikpulih dalam Program Insaniah di Endau Mersing.

Program Insaniah ( Khidmat Masyarakat ) anggota MAINJ bersama penduduk Kampung Londang Batu dan Buloh Betong Endau Mersing. Antara Aktiviti : ziarah rumah asnaf, baikpulih 2 buah rumah asnaf, penyampaian sumbangan kepada 50 fakir miskin, sumbangan basikal kepada 70 pelajar miskin.