Archive for June 16th, 2017

dun serampang

RM 313,100.00 agihan Bantuan Hari Raya DUN Mahkota

15 Jun 2017- Seramai 2273 orang Fakir & Miskin menerima bantuan hari raya di kawasan DUN Mahkota. Majlis tersebut dimajliskan di Dewan Masjid Jamek Bandar Kluang. Turut hadir Amin BaitulMal Daerah Kluang, Amil-Amil Mukim Kluang dan Asnaf-Asnaf.