Archive for October 1st, 2017

Program Dan Aktiviti Bahagian Baitulmal sepanjang minggu.

Forum Pengurusan Harta Pusaka & Penyampaian Wang Fidyah di Daerah Kluang. Kunjungan ke Rumah Anak Yatim Setanggi Johor Bahru bagi melihat keperluan mereka. Forum dan penyampaian Fidyah di daerah Mersing. Kuliah Maghrib berkenaan Pengurusan Harta Pusaka dan Wasiat daerah Batu Pahat.   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #Perkhidmatan Bahagian Baitulmal MAINJ# Wasiat, Wang Tidak Patuh Syariah, Luqatah, Fidyah, Tebus Hak Milik Baitulmal, Sewaan Premis.