Archive for December 4th, 2017

baitulmal

Video Kapsul Baitulmal 2017 – Siri Pertama

Ketahui peranan Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Johor. Perkhidmatan Bahagian Baitulmal MAINJ : Wasiat, Wang tidak patuh syariah, Luqatah, Fidyah, beli hak milik baitulmal, sewaan premis -kapsul baitulmal 2017- -siri pertama-