Archive for March 13th, 2019

Iklan / Kenyataan Tawaran Sebut Harga

Pembekal / Kontraktor yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan dengan pendaftaran yang masih sah laku tempohnya adalah dipelawa untuk membuat tawaran harga bagi perkhidmatan berikut: