Archive for September 17th, 2020

Kenyataan Sebut Harga Majlis Agama Islam Negeri Johor

Kenyataan Sebut Harga Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagaimana berikut : 1. Membekal, merekabentuk dan menghantar keperluan cenderamata promosi Zakat, Baitulmal dan Wakaf untuk Majlis Agama Islam Negeri Johor serta kerja-kerja berkaitan. Tarikh Tutup sebut harga : 23 September 2020 (Rabu, Jam 12.00 Tengah hari)