Home » Info Agihan Zakat

Info Agihan Zakat

Berikut adalah info berkenaan agihan zakat MAIJ kepada asnaf yang telah layak menerimanya. Maklumat data tersebut adalah Sehingga 30 November 2014

info_agihan_nov14

Sumber Maklumat : Bahagian Agihan Zakat, MAIJ