Home » Amil Agihan Zakat MAIJ

Amil Agihan Zakat MAIJ

AMIL_agihan

Apa itu Amil Agihan Zakat?

Amil Agihan Zakat ialah individu yang dilantik bagi membantu Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam pengagihan wang zakat.

Adakah terdapat Amil Agihan Zakat di semua daerah?

Ya, di peringkat permulaan MAIJ melantik bagi setiap mukim seorang amil agihan zakat.

Apakah matlamat utama pengujudan Amil Agihan Zakat?

matlamatamilagihan

Direktori Amil Agihan seluruh Negeri Johor sebagai panduan dan rujukan :

johorbahrubatupahatmuarkotakluangpontiankulailedangsegamatmersingpasirgudang