Home » Jejak Asnaf di Mukim Bukit Kepong

Jejak Asnaf di Mukim Bukit Kepong

13 Jan 2016 – Bermula awal pagi hari ini, seramai 35 asnaf berjaya di ziarah di sekitar Mukim Bukit Kepong Muar dalam usaha mengesan seramai mungkin golongan yang memerlukan.

Penasihat MAINJ, YB Dato’ Hj Noh bin Gadot mengetuai misi kali ini. Antara keperluan yang dikenalpasti :

  • pembinaan rumah uzur,
  • baikpulih rumah uzur,
  • kos rawatan perubatan,
  • penyambungan bekalan elektrik / air,
  • kos sara hidup,

bantuan_13jan15

Terima kasih kepada Penghulu Bukit Kepong dan semua ketua kampung yang membantu.

Terima kasih pembayar zakat.