Home » Sistem e-Fidyah permudah umat Islam

Sistem e-Fidyah permudah umat Islam

Mulai Januari 2017, Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ) akan melaksanakan sistem e-Fidyah menerusi atas talian dan aplikasi Fidyah Mobile bagi memudahkan umat Islam menyalurkan bayaran denda(fidyah) berbanding sebelum ini pembayaran dibuat di kaunter.

Layari laman sistem pembayaran online  (e-fidyah) maij:

https://epayment.maij.gov.my

Manual pengguna efidyah

Aplikasi Fidyah Mobile (Android) :

efidyah mobile apps

 

PENGERTIAN FIDYAH

  • Fidyah merupakan bayaran denda yang dikenakan terhadap individu Islam yang tidak dapat menggantikan puasanya di Bulan Ramadhan pada satu tahun sehingga tiba Bulan Ramadhan tahun berikutnya.