Home » Agihan Zakat Negeri Johor sepanjang tahun 2016

Agihan Zakat Negeri Johor sepanjang tahun 2016

Agihan Zakat Negeri Johor sepanjang tahun 2016

Zakat Perkasa Asnaf Sejahtera.

agihan

Agihan mengikut Skim-Skim Bantuan Zakat sepanjang 2016 – bantuan individu.

bantuan

Terima kasih kepada para pembayar zakat dan semua yang terlibat membantu urusan agihan zakat di Johor.