Home » Bank Islam Malaysia Berhad serah zakat perniagaan RM 571,066.25