Home » Majlis Iftar Jami’e Tautan Mahabbah raikan pembayar dan asnaf zakat.

Majlis Iftar Jami’e Tautan Mahabbah raikan pembayar dan asnaf zakat.

Sempena Ramdan yang mulia Majlis Agama Islam Negeri Johor berkesempatan mendekati prospek utama penyumbang zakat disamping golongan penerima juga.

  • pembayar zakat perniagaan yang tidak pernah terlepas menunaikan zakat mereka setiap tahun.
  • agensi kerajaan yang menjadi penyumbang utama bayaran zakat melalui potongan gaji seperti Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Polis DiRaja Malaysia.
  • Para Amil Korporat dan Amil Harta yang sentiasa menjalankan tugas mengutip zakat.
  • Asnaf yang telah berjaya membuktikan mereka mampu keluar dari kemiskinan dan bergelar usahawan berjaya.
  • Asnaf yang sememangnya sentiasa disantuni sepanjang masa oleh zakat anda.

iftar