Home » Seminar Kefahaman Wang Tidak Patuh Syariah & Wasiat Daerah Kulai

Seminar Kefahaman Wang Tidak Patuh Syariah & Wasiat Daerah Kulai

27 Julai 2017 – Seramai 50 ketua kampung dan amil dari sekitar Daerah Kulai menyertai Seminar Kefahaman Wang Tidak Patuh Syariah dab Wasiat di Dewan Seminar Pejabat Kadi Kulai.

fidyah

-BAITULMAL MENJANA EKONOMI UMMAH-