Home » Program & Aktiviti Bahagian Baitulmal Sepanjang Minggu

Program & Aktiviti Bahagian Baitulmal Sepanjang Minggu

Program & Aktiviti Bahagian Baitulmal Sepanjang Minggu,

15 Oktober 2017
Penyampaian bungkusan makanan Fidyah sempena Majlis Ziarah Pusara Daerah Segamat
– 30 fakir/miskin menerima manfaat.
– Di sempurnakan oleh Amin Baitulmal Daerah Segamat.

15 Oktober 2017
Mesyuarat Penyelarasan bantuan Fidyah bagi daerah Muar.

16 Oktober 2017
Bengkel Penulisan Laporan Baitulmal melalui e-maij.
– kakitangan ibu pejabat & daerah

18 Oktober 2017
Forum Pengurusan Harta & Wasiat serta penyampaian barangan Fidyah kepada fakir dan miskin Kulai.
– Di sempurnakan oleh Datuk Mohd Jafni bin Md Shukor.

19 Oktober 2017
Penyerahan wang Fidyah kepada Jawatankuasa Masjid India Johor Bahru bagi pembelian barangan makanan untuk diserah kepada fakir dan miskin

20 Oktober 2017
Penyerahan sumbangan makanan kepada golongan gelandangan & kurang berkemampuan di Masjid India Johor Bahru.
– 50 individu menerima manfaat

( Perkhidmatan Bahagian Baitulmal MAINJ )
#Wasiat, Wang tidak patuh syariah, Luqatah, Fidyah, tebus hak milik Baitulmal, sewaan premis.