Home » Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Potongan Gaji ( Skim Infaq) bersama warga SIRIM

Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Potongan Gaji ( Skim Infaq) bersama warga SIRIM

Sekitar Taklimat Zakat Pendapatan Melalui Potongan Gaji ( Skim Infaq) bersama warga SIRIM

Untuk Sebarang Pertanyaan Dan Perkhidmatan Yang Berkaitan Zakat melalui Potongan Gaji (Skim Infaq)

Kami sedia membantu, hubungi :

Bahagian Pungutan Zakat,
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Tel : 07-2282929
Faks : 07-2275173
Email : pgaji@maij.gov.my