Home » Video Kapsul Baitulmal 2017 – Siri Pertama

Video Kapsul Baitulmal 2017 – Siri Pertama

baitulmal

Ketahui peranan Bahagian Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Perkhidmatan Bahagian Baitulmal MAINJ :
Wasiat, Wang tidak patuh syariah, Luqatah, Fidyah, beli hak milik baitulmal, sewaan premis

-kapsul baitulmal 2017-
-siri pertama-