Home » Kaedah Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran Online

Kaedah Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran Online

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Johor telah melancarkan  kaedah kemudahan bayaran balik pinjaman pendidikan yang baru iaitu bayaran balik secara atas talian (Online).
 

Panduan/Manual Pengguna : MANUAL PENGGUNA BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN ONLINE

 
Juga boleh membuat pembayaran melalui kaedah lain seperti berikut:
  1. Tunai di kaunter-kaunter Majlis Agama Islam Daerah.
  2. Cek atas nama Baitulmal Johor*
  3. Bank Draf atas nama Baitulmal Johor*
  4. Wang Pos atas nama Baitulmal Johor*
*No Akaun Bank Islam : 01014010059990
*resit/bukti bayaran beserta nama, no kad pengenalan dan tujuan bayaran hendaklah dikemukan ke pihak MAINJ (kaunter MAINJ atau email ke zakat@maij.gov.my)
*Untuk makluman, pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor tidak lagi menerima pembayaran secara deposit tunai (CDM).