Home » Bantuan Hari Raya Kepada Fakir Dan Miskin Tahun 2018

Bantuan Hari Raya Kepada Fakir Dan Miskin Tahun 2018

Bantuan raya

Seramai 29,006 ketua isi rumah dan 36,398 tanggungan mereka layak menerima bantuan hari raya di seluruh negeri Johor pada tahun ini. Senarai ini adalah hasil bancian yang dilakukan oleh amil zakat fitrah di setiap kariah dalam negeri Johor.

Sebanyak RM8.1 juta telah diagihkan kepada para amil bagi disampaikan kepada fakir dan miskin berdaftar sebelum menjelang hari raya.