Home » Kembara Mahkota Johor 2018

Kembara Mahkota Johor 2018

kmj2018

Mulai 2001, MAIJ terlibat secara langsung dengan Program Kembara Mahkota Johor  melalui penyampaian bantuan zakat kepada asnaf yang berkelayakan dan disempurnakan oleh D.Y.A.M Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar.

Melalui program penyampaian bantuan ini, MAINJ juga dapat mendekati masyarakat dengan lebih dekat dan seterusnya memaparkan peranan MAIJ sebagai agensi bertanggungjawab terhadap agihan zakat.

Kembara Mahkota Johor 2018 Edisi Ke-21 Sejauh 777 Kilometer bermula 26 hingga 28 November 2018

kmj

kmj