Home » Iklan / Kenyataan Tawaran Sebut Harga

Iklan / Kenyataan Tawaran Sebut Harga

Pembekal / Kontraktor yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang berkaitan dengan pendaftaran yang masih sah laku tempohnya adalah dipelawa untuk membuat tawaran harga bagi perkhidmatan berikut:

Muat turun iklan:
No. Sebut Harga: (01/2019) MAIJ 3/901/2
Butiran Kerja: Sebut Harga membekal, merekabentuk dan menghantar cenderahati bulan Ramadan bagi Zakat, Baitulmal dan Wakaf untuk kegunaan Majlis Agama Islam Negeri Johor Tahun 2019.
Tarikh Tutup sebut harga: 19 Mac 2019 (Selasa)

No. Sebut Harga: (02/2019) MAIJ 3/901/2
Butiran Kerja: Sebut harga membekal, merekabentuk dan menghantar pamplet Zakat dan Wakaf tahun 2019 untuk kegunaan Majlis Agama Islam Negeri Johor.
Tarikh Tutup sebut harga: 26 Mac 2019 (Selasa)