Home » Makluman: Survei  Khas Jabatan Perangkaan Malaysia *Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1)*. 

Makluman: Survei  Khas Jabatan Perangkaan Malaysia *Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1)*. 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan,

 

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sedang menjalankan Survei  Khas *Kesan Coronavirus Disease (COVID-19) kepada Ekonomi dan Individu (Pusingan 1)*. 

Kerjasama YB. Tan Sri/Datuk Seri/Dato’ Seri/Datuk/ YBhg. Datuk Seri/Dato’ Sri/Datuk/Dato’/Prof./Dr./Tuan/Puan amat diperlukan untuk melengkapkan survei ini menerusi capaian : https://bit.ly/SurveiCOVID19DOSM atau melalui imbasan kod QR yang disediakan.

 

Sama-sama kita membantu negara menangani krisis COVID-19.