Home » Makluman: Penangguhan Bayaran Balik Skim Pinjaman Pelajaran Qard Hassan Majlis Agama Islam Negeri Johor

Makluman: Penangguhan Bayaran Balik Skim Pinjaman Pelajaran Qard Hassan Majlis Agama Islam Negeri Johor

Makluman: Penangguhan Bayaran Balik Skim Pinjaman Pelajaran Qard Hassan Majlis Agama Islam Negeri Johor

  • Penangguhan diberikan selama 3 BULAN bermula 1 April 2020 sehingga 30 Jun 2020
  • Penangguhan dilaksanakan secara automatik tanpa perlu membuat permohonan.
  • Segala pertanyaan dan persoalan boleh diajukan ke email zakat@maij.gov.my / qardhassan.mainj@gmail.com