Home » Multimedia

Multimedia

Video MAIJ

Peranan Bahagian Baitulmal MAIJ

Diari Islam (Peranan Zakat dan Agihan Zakat)
Penerbitan(Arkib)
Video Zakat MAINJ 2, Tahun 2008

Penerbitan(Arkib)
Video Zakat MAINJ 1, Tahun 2004/2005

Video arkib sempena program Skim Infaq – tahun 2005/2006)