Home » Buletin al-infaq

Buletin al-infaq

Buletin Al-Infaq

Terbitan Pentadbiran Zakat, Wakaf dan Baitulmal MAIJ

Buletin Al-Infaq (BI) diterbitkan sebulan sekali. Konsep penyuntingan dan rekabentuk serta penerbitannya dibantu oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Penerbitan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sisipan BI ini turut diterbitkan dalam Buletin Majlis yang menemui pembaca setiap 3 bulan sekali.

 1. Buletin Al-Infaq Bil. 1
 2. Buletin Al-Infaq Bil. 2
 3. Buletin Al-Infaq Bil. 3
 4. Buletin Al-Infaq Bil. 4
 5. Buletin Al-Infaq Bil. 5
 6. Buletin Al-Infaq Bil. 6
 7. Buletin Al-Infaq Bil. 7
 8. Buletin Al-Infaq Bil.8
 9. Buletin Al-Infaq Bil. 9
 10. Buletin Al-Infaq Bil. 10
 11. Buletin Al-Infaq Bil. 11
 12. Buletin Al-Infaq Bil. 12
 13. Buletin Al-Infaq Bil. 13
 14. Buletin Al-Infaq Bil. 14
 15. Buletin Al-Infaq Bil. 15
 16. Buletin Al-Infaq Bil. 16
 17. Buletin Al-Infaq Bil. 17
 18. Buletin Al-Infaq Bil. 18
 19. Buletin Al-Infaq Bil. 19
 20. Buletin Al-Infaq Bil. 20
 21. Buletin Al-Infaq Bil. 21
 22. Buletin Al-Infaq Bil. 22
 23. Buletin Al-Infaq Bil. 23