Home » Carta Organisasi

Carta Organisasi

Pengurusan Atasan


Y.B Dato’ Haji Mohd Noh Bin Ibrahim

Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Encik Khirul Nizam Bin Mat Said
Ketua Penolong Pengarah
Khidmat Pengurusan
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Tuan Haji Mohd Azman bin Haji Mohsin
Ketua Penolong Pengarah
Zakat, Baitulmal dan Wakaf
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Carta organisasi utama Majlis Agama Islam Negeri Johor