Home » Carta Organisasi

Carta Organisasi

Pengurusan Atasan


Tuan Haji Mohd Noh Bin Ibrahim

Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Puan Hajah Khasanah Binti Sufa’at
Ketua Penolong Pengarah
Khidmat Pengurusan
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Tuan Haji Mohd Azman bin Haji Mohsin
Ketua Penolong Pengarah
Zakat, Baitulmal dan Wakaf
Majlis Agama Islam Negeri Johor

Carta organisasi utama Majlis Agama Islam Negeri Johor