Penyempurnaan zakat perniagaan oleh syarikat McDonald’s.

posted in: Zakat | 0

Kami juga sempat mendengar taklimat berkaitan program-program yang dilaksana oleh McDonald’s, alhamdulilah banyak perkara & manfaat khusus untuk anak-anak muda kita bagi meningkatkan kerjaya.

Zakat diserah oleh Assistant Manager Human Capital McDonald’s, Encik Nor Muhammad Arif Abdul Rahim & di terima oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tuan Mohd Fared Mohd Khalid.