CONTOH PERMASALAHAN FIDYAH

Permasalahan 1

Seseorang meninggalkan puasa Ramadhan 3 tahun berturut – turut tanpa diqada’ puasa yang ditinggalkan sehingga Ramadhan Tahun 2010 seperti berikut :

 • Tahun 2007 tinggal puasa 6 hari
 • Tahun 2008 tinggal puasa 5 hari
 • Tahun 2009 tinggal puasa 7 hari

Penyelesaian

Langkah 1
Kira jumlah tahun seseorang itu tidak qada’ puasa yang ditinggalkan iaitu jumlah dia telah melangkaui Ramadhan berikutnya.
Oleh itu, jumlah tahun ditinggalkan puasa dari tahun

 1. 2007 hingga masuk Ramadhan 2010 ialah 3 tahun
 2. 2008      “           “                “            “        “  2 tahun
 3. 2009      “           “                “            “        “  1 tahun

Langkah 2
Darabkan setiap jumlah tahun tinggal puasa dengan jumlah hari tinggal puasa kemudian didarabkan dengan nilai zakat fitrah semasa dan kemudian dibahagi dengan 4 ( nilai 1 cupak beras )

JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

2007 – 2010
3 Tahun

X

6

X

RM 7.50

÷ 4

RM 33.75

2008 – 2010
2 Tahun

X

5

X

RM 7.50

÷ 4

RM 18.75

2009 – 2010
1 Tahun

X

7

X

RM 7.50

÷ 4

RM 13.12

JUMLAH KESELURUHAN

RM 65.62

Permasalahan 2

Seseorang meninggalkan puasa Ramadhan 3 tahun berturut – turut tanpa diqada’ puasa yang ditinggalkan sehingga Ramadhan Tahun 2010 seperti berikut :

  • Tahun 2007 tinggal puasa 5 hari
  • Tahun 2008 tinggal puasa 5 hari
  • Tahun 2009 tinggal puasa 5 hari

Penyelesaian

Langkah 1
Kira jumlah tahun seseorang itu tidak qada’ puasa yang ditinggalkan iaitu jumlah dia telah melangkaui Ramadhan berikutnya.
Oleh itu, jumlah tahun ditinggalkan puasa dari tahun

 1. 2007  hingga masuk Ramadhan 2010 ialah   3 tahun
 2. 2008      “           “                “             “       “      2 tahun
 3. 2009      “           “                “              “      “      1 tahun

Langkah 2
Darabkan setiap jumlah tahun tinggal puasa dengan jumlah hari tinggal puasa kemudian didarabkan dengan nilai zakat fitrah semasa dan kemudian dibahagi dengan 4 ( nilai 1 cupak beras )

JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

2007 – 2010
3 Tahun

X

5

X

RM 7.50

÷ 4

RM 28.12

2008 – 2010
2 Tahun

X

5

X

RM 7.50

÷ 4

RM 18.75

2009 – 2010
1 Tahun

X

5

X

RM 7.50

÷ 4

RM 9.37

JUMLAH KESELURUHAN

RM 56.24

 

Permasalahan 3

Seseorang meninggalkan puasa pada tahun 2005 sebanyak 2 hari. Kemudian pada tahun berikutnya beliau berpuasa sepertimana biasa. Setelah berakhirnya Ramadhan 2010………

 1. Beliau berhasrat bagi menggantikan 2 hari puasa yang ditinggalkannya pada tahun 2005.

Atau

 1. Beliau telah menggantikan puasa yang telah ditinggalkan sebanyak 2 hari pada tahun 2005.

Maka jumlah fidyah yang dikenakan adalah berpandukan penyelesaian berikut :

Penyelesaian 
Jumlah fidyah akan berganda mengikut jumlah bilangan tahun yang ditinggalkan sehingga puasa tersebut diganti TETAPIpuasa wajib diganti hanya 2 hari sahaja mengikut jumlah hari yang ditinggalkan.

JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

2005 – 2010
5 tahun

X

2

X

RM 7.50

÷ 4

RM 18.75

JUMLAH KESELURUHAN

RM 18.75

 

Permasalahan 4

Seseorang meninggalkan puasa Ramadhan pada tahun 2003 sebanyak 8 hari tanpa diqada’ puasa yang ditinggalkan sehingga masuk Ramadhan Tahun 2010.

JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

2003 – 2010
7 Tahun

X

8

X

RM 7.50

÷ 4

RM 105.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 105.00

 

Permasalahan 5

Seseorang meninggalkan puasa selama 6 tahun kerana sakit dan disahkan doktor tidak boleh berpuasa serta tiada harapan sembuh

JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

6 Tahun

X

30

X

RM 7.50

÷ 4

RM 337.50

JUMLAH KESELURUHAN

RM 337.50

 

Permasalahan 6

 • Seseorang meninggalkan puasa kerana sakit dari tahun 2001 serta  disahkan doktor tidak boleh berpuasa dan tiada harapan sembuh kemudian telah meninggal dunia selepas Ramadhan pada tahun 2005.
 • Kemudian waris menyatakan hasrat ingin membayar fidyah bagi si mati selepas ramadhan 2010.

Langkah pengiraan

 • Tahun tinggal puasa bagi si mati hanya diambil kira bermula dari si mati  meninggalkan puasa sehingga meninggal dunia sahaja

(Ramadhan 2001 – Ramadhan 2005 )

 • Oleh itu jumlah tahun ditinggalkan puasa adalah :
  Ramadhan 2001 hingga masuk Ramadhan 2005 bersamaan 4 tahun
JUMLAH TAHUN

JUMLAH HARI

ZAKAT FITRAH SEMASA

JUMLAH

(Ramadhan 2001 – Ramadhan 2005 )
4 Tahun

X

30

X

RM 7.50

÷ 4

RM 225.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 225.00