Pengurusan Atasan

Tuan Haji Zulkifly Bin Haji Mohd Tahir
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Encik Khirul Nizam Bin Mat Said
Ketua Penolong Pengarah
Khidmat Pengurusan
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Ustaz Azlan Bin Kuangit@Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
Zakat, Baitulmal dan Wakaf
Majlis Agama Islam Negeri Johor

 

 

 

Carta organisasi utama Majlis Agama Islam Negeri Johor