Borang Bantuan Zakat

Bil Fail / Borang Muat Turun
1 Borang Bantuan MAIJ (Sara Hidup, Perubatan,Berdikari,Perumahan,Menjelaskan Hutang) Muat turun
2 Borang Permohonan Tapak Fistula Muat turun
3 Borang Skim Bantuan Dermasiswa Pelajaran Muat turun
4 Borang Penyambungan Bantuan MAIJ Muat turun

Borang Bayaran Zakat

Bil Fail / Borang Muat Turun
1 Borang Pembayaran Zakat Potongan Gaji (Skim Infaq) Format B

Panduan mengisi borang Format B

Borang Pengemaskinian Rekod Pembayar Zakat Melalui Potongan Gaji SKIM INFAQ

Muat turun

Muat turun

Muat turun

2 Borang Penaksiran sendiri zakat pendapatan Muat turun

Baitulmal
1. Borang Permohonan Tebus / Beli Hak Baitulmal       Muat turun