PERMOHONAN SKIM BANTUAN DERMASISWA BAGI PELAJAR JOHOR MELANJUTKAN PENGAJIAN KE TIMUR TENGAH
BAGI SESI 2024/2025

Dermasiswa Luar Negara (Mesir, Jordan)

Syarat am permohonan:

  1. Warganegara Malaysia dan beragama Islam
  2. Lahir dan menetap di negeri Johor
  3. Tidak menerima bantuan/pinjaman daripada mana-mana agensi lain
  4. Mendapat tawaran rasmi daripada Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi

Klik untuk maklumat dan syarat permohonan

Muat turun : Borang permohonan Skim Bantuan Dermasiswa

Tarikh tutup: 31 Julai 2024

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat Ibu pejabat MAINJ pada atau sebelum 31 Julai 2024