ZAKAT KWSP

posted in: Zakat | 0

Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor telah bersidang pada 25 Muharam 1441H bersamaan 25 September 2019 membuat keputusan sebagaimana berikut:

1. Pencarum KWSP yang telah menerima wang simpanan, atau telah layak mengeluarkan wang KWSP tersebut, tetapi memilih untuk terus menyimpan di KWSP, yang dibenarkan untuk mengeluarkan pada bila-bila masa seperti simpanan yang melebihi ‘Ringgit Malaysia Satu Juta’ adalah wajib mengeluarkan zakat setiap tahun apabila telah cukup nisab dan haul kerana wang tersebut telah sempurna menjadi miliknya.

2. Pencarum KWSP adalah digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika telah cukup nisab tanpa menunggu haul setahun.

Galakan ini termasuk semua jenis pengeluaran samaada pengeluaran penuh atau sebahagian yang dibenarkan KWSP dan telah cukup nisab.

ZAKAT KWSPJawatankuasa Fatwa Negeri Johor telah bersidang pada 25 Muharam 1441H bersamaan 25 September 2019 membuat keputusan sebagaimana berikut:1. Pencarum KWSP yang telah menerima wang simpanan, atau telah layak mengeluarkan wang KWSP tersebut, tetapi memilih untuk terus menyimpan di KWSP, yang dibenarkan untuk mengeluarkan pada bila-bila masa seperti simpanan yang melebihi 'Ringgit Malaysia Satu Juta' adalah wajib mengeluarkan zakat setiap tahun apabila telah cukup nisab dan haul kerana wang tersebut telah sempurna menjadi miliknya.2. Pencarum KWSP adalah digalakkan mengeluarkan zakat sejurus menerima atau mengeluarkan wang KWSP tersebut jika telah cukup nisab tanpa menunggu haul setahun.Galakan ini termasuk semua jenis pengeluaran samaada pengeluaran penuh atau sebahagian yang dibenarkan KWSP dan telah cukup nisab.

Majlis Agama Islam Johor 发布于 2020年10月19日周一