Penyempurnaan Zakat Perniagaan

posted in: Zakat | 0

Pertubuhan Peladang Kawasan Johor Bahru Timur menyempurnakan zakat perniagaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor, hari ini.

Serahan tersebut disampaikan oleh Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah, Pertubuhan Peladang Kawasan Johor Bahru Timur, Tuan Haji Omar Salleh.

“Semoga Allah membalas (memberi balasan yang baik) apa yang diberi, memberkati harta yang ditinggalkan, serta menjadikannya harta yang bersih”.

-Zakat Wang Simpanan
-Zakat Pendapatan
-Zakat Saham
-Zakat Emas & Perak
-Zakat Perniagaan
-Zakat Rikaz
-Zakat Pertanian
-Zakat Ternakan

SEMPURNAKAN ZAKAT ANDA
#MainjPrihatin
#KamiAda