“Dapur Asnaf” di Daerah Mersing

posted in: Asnaf, Bantuan | 0

Alhamdulilah terima kasih kepada PEMBAYAR ZAKAT, mereka pilih sahaja apa keperluan yang mereka mahu.

Hadir meraikan bersama-sama penerima, Amin Baitulmal MAINJ Daerah Mersing, Ustaz Shafiq Said.