BAITULMAL

FUNGSI UTAMA

  • Mengenalpasti & merekod harta Baitulmal.
  • Mengawal, menambah dan memajukan harta-harta Baitulmal.
  • Mengagihkan kepada masarif mengikut ketentuan syara’.

BIDANG KUASA

  • Menerima dan mentadbir Harta Pesaka orang Islam yang mati dan tidak mempunyai waris.
  • Yang berwaris tetapi tidak boleh menghabisi harta.

SUMBER

Harta orang Islam yang mati tiada berwaris.
Harta orang Islam yang mati berwaris tetapi tidak menghabisi harta.
Harta yang diperolehi daripada sedekah, khairat dan wakaf.
Faedah Bank.
Harta Luqatah (dijumpai).
Pemberian Sedekah.
Derma.

AKTIVITI

Mentadbir harta Baitulmal.
Urusan Penebusan Hak Baitulmal
Urusan Pindah Milik.
Menerima Luqatah
Agihan harta Baitulmal.

AGIHAN HASIL

Bantuan kepada pesakit.
Bantuan perubatan.
Pembelian kain kafan simati yang tiada harta.
Bantuan sara hidup anak-anak yang melara.
Bantuan kepada orang tua yang kurang upaya.
Orang tua yang tiada pekerjaan dan menanggungnya.
Bantuan kepada asnaf Zakat.
Bantuan kepada maslahah am.