HARTA PUSAKA

PENGENALAN HARTA PUSAKA:

 • Menurut kamus Dewan, Pusaka adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, (untuk diwarisi oleh keluarganya) Dalam bahasa Arab, pusaka dipanggil Al Irth, Al Wirth, atau Al Wirathah yang dalam bahasa Melayu dipanggil Warisan.
 • Menurut istilah Syara’ harta warisan atau mirath ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagih-agihkan di kalangan mereka yang berhak.

Harta Pusaka termasuk :

 • Semua harta yang ditinggalkan oleh si mati yang diperolehi semasa hayatnya secara halal seperti melalui jual beli, mendapat pusaka, melalui hibah, hadiah, sedekah dan melalui wasiat.
 • Sewaan yang belum dijelaskan kepada si mati
 • Hutang kepada si mati yang di jelaskan selepas kematian
 • Dividen /faedah yang terbit daripada harta si mati
 • (KWSP) si mati
 • Barang yang terbit selepas mati seseorang dari usaha si mati semasa hayatnya.

Harta Pusaka Tidak Termasuk:

 • Harta yang telah diberi, dijual, diwakafkan dan yang dipegang amanah oleh si mati kepada seseorang semasa hayatnya
 • Khairat kematian
 • Pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian
 • Faedah kematian /amaun tambahan KWSP
 • Imbuhan, pampasan dan sagu hati
 • Pencen
 • Bayaran – bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial pekerja 1969 Perkeso
 • Harta yang dipinjam

Tanggungjawab Waris Menunaikan Hak Si Mati Ke Atas Harta Pusaka

 • Sebelum pembahagian harta pusaka, waris –waris wajib menyelesaikan perkara berikut :
 • Membelanjakan urusan pengkebumian sekadar yang wajib sahaja
 • Menjelaskan hutang si mati :
  • Hutang kepada Allah swt seperti Zakat, kaffarah, nazar, haji dan fidyah.
  • Hutang kepada manusia
 • Melaksanakan wasiat si mati (jika ada) yang tidak melebihi 1/3 daripada harta peninggalannya.

Sebab Menerima Pusaka

 • Perkahwinan
 • Keturunan / kerabat
 • Pembebasan hamba

Perolehan Harta Pusaka Kepada Baitulmal

 • Perintah Mahkamah Syariah (Sijil Faraid)
 • Perintah Bicara kuasa Seksyen Pembahagian Pusaka kecil
 • Perintah Pembahagian Pusaka dan Amanah Raya Berhad
 • Melalui aduan atau laporan orang awam