Kaedah Penaksiran Sendiri
Kalkulator Zakat Pendapatan
  A) PENDAPATAN KASAR SETAHUN
      GAJI x 12 Bulan
      ELAUN x 12 Bulan
      BONUS
   
(+)
PENDAPATAN LAIN
   
JUMLAH PENDAPATAN (A) = 
         
  B) PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN SETAHUN
      SARA DIRI
      ISTERI (RM3000.00 x
      ANAK (RM1000.00 x )
      IBU BAPA (Berdasarkan jumlah pemberian setahun)
      PENDIDIKAN (Berdasarkan jumlah yang dibayar setahun)
      PERUBATAN (Berdasarkan jumlah yang dibayar setahun)
      TABUNG HAJI (Berdasarkan jumlah yang dibayar setahun)
   
(+)
KWSP (Berdasarkan jumlah yang dibayar setahun)
   
JUMLAH PERBELANJAAN (B)  = 
       
  C) PENDAPATAN YANG DIKIRA ZAKAT
     
PENDAPATAN (A) - PERBELANJAAN (B) = 
         
  D) JUMLAH ZAKAT SETAHUN
     
PENDAPATAN YANG DIKIRA ZAKAT x 2.5%  = 
         
  E) JUMLAH ZAKAT SEBULAN
     
JUMLAH ZAKAT SETAHUN / 12 = 
         
 
   
ZAKAT YANG WAJIB RM SEBULAN
         
         
      NAMA:  
      NO. KAD PENGENALAN :  
      NO. TELEFON:  
      MAJIKAN: