Borang Bantuan Zakat

Bil Fail / Borang Muat Turun
1 Borang Skim Bantuan Berdikari Muat turun
2 Borang Skim Bantuan Perubatan Muat turun
3 Borang Skim Bantuan Sara Hidup Muat turun
4 Borang Skim Bantuan Perumahan Muat turun
5 Borang Skim Bantuan Menjelaskan Hutang Muat turun
6 Borang Skim Bantuan Pakaian Sekolah Muat turun
7 Borang Skim Dermasiswa pelajaran Muat turun

 

Borang Bayaran Zakat

Bil Fail / Borang Muat Turun
1 Borang Pembayaran Zakat Potongan Gaji (Skim Infaq) Format B

Panduan mengisi borang Format B

Borang Pengemaskinian Rekod Pembayar Zakat Melalui Potongan Gaji SKIM INFAQ

Muat turun

Muat turun

Muat turun

2 Borang Penaksiran sendiri zakat pendapatan Muat turun

 

Baitulmal
1. Borang Permohonan Tebus / Beli Hak Baitulmal       Muat turun

Buletin Al-Infaq

Terbitan Pentadbiran Zakat, Wakaf dan Baitulmal MAIJ

Buletin Al-Infaq (BI) diterbitkan sebulan sekali. Konsep penyuntingan dan rekabentuk serta penerbitannya dibantu oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Penerbitan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sisipan BI ini turut diterbitkan dalam Buletin Majlis yang menemui pembaca setiap 3 bulan sekali.

  1. Buletin Al-Infaq Bil. 1
  2. Buletin Al-Infaq Bil. 2
  3. Buletin Al-Infaq Bil. 3
  4. Buletin Al-Infaq Bil. 4
  5. Buletin Al-Infaq Bil. 5
  6. Buletin Al-Infaq Bil. 6
[:]