ZAKAT TERNAKAN

Ternakan yang diwajibkan zakat
– Unta
– Lembu / Kerbau
– Kambing / Biri-biri

Syarat Wajib
Selain daripada 5 syarat utama zakat, hendaklah haiwan itu
– Dipelihara di padang ternakan
– Tidak diguna untuk bekerja

Sifir Pengiraan Lembu

Nisab
Kadar Zakat
Jumlah
Jantina
Umur
30-39
1
1 jantan @ 1 betina
1 tahun
40-49
1
1 betina
2 tahun
60-69
2
2 jantan
1 tahun
70-79
2
1 jantan & 1 betina
1 tahun & 2 tahun

Sifir Pengiraan Kambing

Nisab
Kadar Zakat
Jumlah
Jantina
Umur
40-120
1
Jantan / Betina
1 tahun
121-200
2
Jantan / Betina
1 tahun
200-399
3
Jantan / Betina
1 tahun
400-499
4
Jantan / Betina