OBJEKTIF MAIJ

  • Memantapkan masyarakat Islam tentang konsep Baitulmal, Zakat dan Wakaf.
  • Menjelaskan kepentingan Baitulmal, Zakat dan Wakaf di dalam merealisasikan sosio ekonomi Islam.
  • Memberi kesedaran kepada umat Islam akan pentingnya merebut peluang pembangunan bagi memajukan ekonomi Islam.