KEMUDAHAN PEMBAYARAN YANG DISEDIAKAN

ZAKAT HARTA

Kaedah pembayaran boleh dilakukan melalui :

  1. Zakat Johor Online Payment https://epayment.maij.gov.my
  2. Saluran pembayaran Zakat Harta melalui Perbankan Internet (Online Payment).

*Bagi pembayaran melalui perbankan internet, sertakan bukti pembayaran dan butiran seperti berikut:

(Nama, Alamat, No. Telefon, Jumlah bayaran, Jenis Zakat,Tahun Haul)

kepada alamat email: ibanking@maij.gov.my