Objektif Agihan

  • Menjadikan zakat sebagai asas pembangunan negara dan ummah.
  • Menunaikan hak dan tanggungjawab kepada asnaf seperti mana yang ditetapkan Syarak.
  • Meningkatkan taraf hidup golongan asnaf dalam semua bidang kehidupan merangkumi aspek – aspek rohani, aqli dan jasmani.
  • Membantu melaksanakan usaha-usaha memantap dan meninggikan penghayatan agama Islam.
  • Mempertahan dan meningkatkan martabat dan maruah ummah.

Keperluan Asasi / Had Al Kifayah

Makan dan minum
Pakaian
Tempat tinggal
Pelajaran
Perubatan
Pengangkutan
<
• Dharuriat ( Keperluan Asas )
• Hajiat ( Keselesaan )
• Tahsiniat ( Kemewahan )