– VISI MAIJ –

” KE ARAH PEMBENTUKAN MUKMIN SEJAHTERA ”

– MISI MAIJ –

“Melalui pembentukan individu dan masyarakat yang sentiasa berpegang teguh kepada ajaran Islam seluruhnya bagi melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, berdaya saing, prihatin, penyayang, tolong menolong dan bersatu padu sebagai pemangkin kepada kesejahteraan ekonomi dan sosial ummah.”