KEANGGOTAAN MAJLIS

Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor Tahun 2003 :
a) Pengerusi,
b) Timbalan Pengerusi,
c) Enam anggota terdiri daripada jawatan;
i. Penasihat Undang-undang Negeri,
ii. Pegawai Kewangan Negeri,
iii. Mufti,
iv. Timbalan Mufti,
v. Kadi Besar Johor (Ketua Penolong Pengarah Undang-undang Syariah),
vi. Ketua Penolong Pengarah Pendidikan Agama,
d) Dua orang Ahli Jumaah Majlis DiRaja yang dinamakan oleh Raja-dalam-Mesyuarat,
e) tidak lebih dari tujuh anggota lain yang dinamakan oleh Raja-dalam-Mesyuarat.

STRUKTUR AHLI MAJLIS

PENGERUSI
V
TIMBALAN PENGERUSI
V
SETIAUSAHA
 

V

14 AHLI MAJLIS