JAWATANKUASA DI BAWAH MAJLIS

 • Jawatankuasa Fatwa
 • Jawatankuasa Baitulmal
 • Jawatankuasa Zakat & Fitrah
 • Jawatankuasa Wakaf & Rumah Kenangan
 • Jawatankuasa Pendidikan & Kebajikan
 • Jawatankuasa Sebaran Islam
 • Jawatankuasa Kewangan & Perkara Am
 • Jawatankuasa Perundangan & Peraturan
 • Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan Dan Pelaburan
 • Jawatankuasa Kelayakan Peguam Syarie
 • Jawatankuasa Tawaran Tender
 • Jawatankuasa Temuduga / Pengesahan Jawatan / Perlanjutan Tempoh Percubaan / Kemasukan Ke Jawatan Tetap(Bagi Jawatan Dalam Kumpulan A, B, C, D, Buruh Kasar Dan Perusahaan)
 • Jawatankuasa Lembaga Tata Tertib (bagi Jawatan dalam Kumpulan A,B dan C)
 • Jawatankuasa Tatatertib & Rayuan Tatatertib (Bagi Jawatan Dalam Kumpulan D Buruh Kasar Dan Perusahaan)
 • Jawatankuasa Pentadbiran Marsah
 • Jawatankuasa Skim Bantuan Rumah Fakir Miskin