Panduan Permohonan Bantuan Zakat

Memenuhi syarat umum iaitu :

• Islam
• Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
• Bermastautin di negeri Johor  untuk tempoh 1 tahun dan ke atas
• Pendapatan keluarga tidak mencukupi Had Al Kifayah.
• Melepasi proses Had Kifayah yang ditetapkan.

 

Panduan Permohonan :

• Pemohon hendaklah menggunakan borang permohonan bantuan zakat MAINJ dan hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas.
• Setiap borang hendaklah disertakan salinan dokumen yang telah disahkan dan ditandatangani.
• Pemohon hendaklah mendapatkan pengesahan dan sokongan daripada Penghulu, Ketua Kampung atau amil kawasan pemohon tinggal bermastautin.
• Setiap borang yang telah lengkap hendaklah dihantar ke MAINJ daerah berkenaan.
• Menyertakan lampiran berkaitan permohonan.