Syariat Agihan

Firman  Allah S.W.T. di dalam surah at – Taubah ayat 60 :

Maksudnya
 :
“ Sesungguhnya sedekah itu ( zakat ) hanyalah untuk orang- orang fakir dan orang – orang miskin dan amil- amil yang mengurusnya, dan orang- orang muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba- hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang- orang yang berhutang dan untuk dibelanja pada jalan Allah dan orang- orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datang dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.