Asas Kiraan Faraid

FARDU BAGI WARIS

BAHAGIAN

WARIS

SYARATNYA

1/2

1.

SUAMI

simati (isteri) tidak meninggalkan anak / cucu

2.

1 ANAK PEREMPUAN

jika ia seorang sahaja

3.

1 CUCU PEREMPUAN DRPD A/L

jika ia seorang sahaja, simati tidak meninggalkan anak / cucu lelaki drpd anak lelaki

4.

 1 SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA

simati tidak meninggalkan bapa, saudara lelaki seibusebapa, anak lelaki atau cucu lelaki drpd a/lelaki, furu’ waris yang perempuan

5.

 1 SAUDARA PEREMPUAN  SEBAPA

simati tidak meninggalkan datuk lelaki, bapa, saudara lelaki seibusebapa, anak lelaki atau cucu lelaki drpd a/lelaki , furu’ waris yang perempuan, saudara lelaki sebapa

1/4

1.

SUAMI

simati (isteri) meninggalkan anak / cucu

2.

ISTERI

simati (suami) tidak meninggalkan anak / cucu

1/8

1.

ISTERI

simati (suami) meninggalkan anak / cucu

BAHAGIAN

WARIS

SYARATNYA

2/3

1.

 2 ATAU LEBIH ANAK PEREMPUAN

 simati tidak meninggalkan anak / cucu lelaki drpd anak lelaki

2.

2 ATAU LEBIH CUCU PEREMPUAN DRPD A/L

 simati tidak meninggalkan anak / cucu lelaki drpd anak lelaki

3.

2 ATAU LEBIH SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA

 simati tidak meninggalkan anak ATAU cucu drpd anak lelaki ATAU saudara lelaki seibu sebapa ATAU bapa atau datuk lelaki

4.

2 ATAU LEBIH SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA

 simati tidak meninggalkan anak ATAU cucu drpd anak lelaki ATAU saudara lelaki / perempuan seibu sebapa ATAU bapa atau datuk lelaki

BAHAGIAN

WARIS

SYARATNYA

1/3

1.

IBU

simati tidak meninggalkan anak ATAU cucu drpd anak lelaki ATAU berbilang saudara lelaki / perempuan samada ianya seibu sebapa / seibu / sebapa

2.

2 ATAU LEBIH SAUDARA  SEIBU (lelaki / perempuan), berkongsi 1/3

simati tidak meninggalkan anak ATAU cucu drpd anak lelaki ATAU bapa atau datuk lelaki

BAHAGIAN

WARIS

SYARATNYA

1/6

1.

DATUK LELAKI

 simati meninggalkan an ak ATAU cucu drpd anak lelaki dan tiada bapa ATAU berbilang saudara lelaki / perempuan samada ianya seibu sebapa /

2.

1 ATAU LEBIH NENEK

simati tidak meninggalkan ibu

3.

BAPA

simati meninggalkan anak / cucu

4.

IBU

 simati meninggalkan anak ATAU cucu drpd anak lelaki ATAUberbilang saudara lelaki / perempuan samada ianya seibu sebapa / seibu / sebapa

5.

1 ATAU LEBIH CUCU PEREMPUAN DRPD A/L

simati meninggalkan 1 anak perempuan

6.

1 ATAU LEBIH SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA

 simati meninggalkan 1saudara perempuan seibu sebapa

7.

1 SAUDARA SEIBU