Borang Bayaran Zakat

Bil Fail / Borang Muat Turun
1 Borang Pembayaran Zakat Potongan Gaji (Skim Infaq) Format B

Panduan mengisi borang Format B

Borang Pengemaskinian Rekod Pembayar Zakat Melalui Potongan Gaji SKIM INFAQ

Muat turun

Muat turun

Muat turun

2 Borang Penaksiran sendiri zakat pendapatan Muat turun
3 Borang pemberhentian skim infaq Muat turun