Pengurusan Atasan

Tuan Haji Nasri bin Md. Ali
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Encik Sulaiman Bin Ismail
Ketua Penolong Pengarah
Khidmat Pengurusan
Majlis Agama Islam Negeri Johor
Ustaz Azlan Bin Kuangit@Abdullah
Ketua Penolong Pengarah
Zakat, Baitulmal dan Wakaf
Majlis Agama Islam Negeri Johor